Архів категорії: Нормативно-правова база

НАКАЗ № 225-о від 26.04.2021 р. “Про проведення опитування”

Наказ № 225-о від 26.04.2021 р. “Про проведення опитування”

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до НАКАЗ № 225-о від 26.04.2021 р. “Про проведення опитування”

ПОЛОЖЕННЯ про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково – педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті (зі змінами, внесеними рішенням вченої ради КНЛУ від 17 травня 2021 р., протокол № 20)

Положення про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково – педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті (зі змінами, внесеними рішенням вченої ради КНЛУ від 17 травня 2021 р., протокол № 20) Продовження

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до ПОЛОЖЕННЯ про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково – педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті (зі змінами, внесеними рішенням вченої ради КНЛУ від 17 травня 2021 р., протокол № 20)

ПОЛОЖЕННЯ про Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Київського національного лінгвістичного університету

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до ПОЛОЖЕННЯ про Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Київського національного лінгвістичного університету

НАКАЗИ про оголошення конкурсу на переведення студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця за державним замовленням

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до НАКАЗИ про оголошення конкурсу на переведення студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на вакантні місця за державним замовленням

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на навчання за державним замовленням (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна форма здобуття освіти)

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на навчання за державним замовленням (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна форма здобуття освіти)

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 року №343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0605-16

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 року №343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю»

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. N 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1361-2006-%D0%BF

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. N 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти»

Більше галерей | Коментарі Вимкнено до