Моніторинг

Наказ № 240-о від 07.05.2021 р. Про подання звітів щодо відповідності освітньої діяльності факультетів окремим підкритеріям оцінювання якості освітніх програм. (Файл 07)