Нормативно – документальна база КНЛУ з внутрішнього забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

Стратегія розвитку Київського національного лінгвістичного університету на 2021–2025 рр.

Програма забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Київському  національного лінгвістичного університету лінгвістичному університеті 

Положення про Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Київського національного лінгвістичного університет

Положення про дуальну форму здобуття освіти в Київському національному лінгвістичному університеті 

Положення про опитування здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр і магістр, науково-педагогічних працівників, випускників і роботодавців у Київському національному лінгвістичному університеті (зі змінами, внесеними рішенням вченої ради КНЛУ від 17 травня 2021 р., протокол № 20

Положення про Центр психологічного консультування 

Положення про порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітніх програм у Київському національному лінгвістичному університеті (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про порядок визнання в КНЛУ результатів навчання, здобутих студентами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Стратегія інтернаціоналізації Київського національного лінгвістичного університету 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Київського національного лінгвістичного університету

Положення про Індивідуальний навчальний план студента Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти) 

Положення про порядок обрання вибіркових дисциплін студентами Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти) 

Положення про Освітнього омбудсмена Київського національного лінгвістичного університету 

Положення про атестацію педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету